Reakce na dopis Radního Langmajera


Vážený pane radní,

děkuji Vám za zaslání vaší reakce na petici „Za zelené Trojmezí“ a za to, že v ní dopodrobna osvětlujete následné kroky při zpracování změny Z 1175/00.

Ve Vaší odpovědi však postrádám jakoukoli reakci na požadavky petice, které podpořilo více než 16.000 občanů žijících na území Hlavního města Prahy. Jistě není třeba odpovídat na první z požadavků, který žádal zastupitele o vyřazení změny ze „Seznamu celoměstsky významných změn…“. Vzhledem k výsledku hlasování zastupitelstva ze dne 26.3. 2009 je na tento bod již odpověď známa.

Očekáváme však, že budete reagovat na druhou část požadavků, která Vás v podstatě žádá, abyste při projednávání změny respektovaly současné znění Zásad územního rozvoje týkající se Trojmezí, a abyste při procesu zpracování změny aktivně komunikovali s veřejností.

To, že se Vaše reakce na tyto zásadní požadavky petice neobjevila ve Vaši odpovědi mne mrzí. Tím spíše, že při našem osobním jednání i při následných Vašich vyjádřeních do médií jste mě, jako zástupci petentů přislíbil přizvání na jednání komise rady, která se bude Trojmezím zabývat.

Zatím jsem však nedostal žádné konkrétní informace o mém přizvání do této komise, jejích pravomocích a cílech.

Vyzývám Vás tedy, abyste reagoval na požadavky petice a popsal konkrétní způsoby, jak s nimi budete nakládat.

S pozdravem

 

Ing. Jan Chvátal