Potřebujeme pomoc široké veřejnosti – připomínkujte koncept ÚP

Do 2.listopadu 2010 je možné podat námitky ke konceptu změny územního plánu v Trojmezí (tzv. celoměstky významná změna současného územního plánu),  kde je plánována obytná zástavba v přírodním parku Hostivař – Záběhlice. Před volbami nám zástupci všech politických stran slíbili, že tato změna bude zastavena a vyřazena. Věříme slibům politiků, ale než se sejdou první zastupitelstva, kde budeme prosazovat zrušení této změny územního plánu,  je zároveň potřeba podat námitky k tomutokoncept-cvz-trojmeza1 zveřejněnému konceptu.
Pokládáme za velice nutné, aby se široká veřejnost vyjádřila k této změně a tak připomenula politikům jejich slib.

Celou navrhovanou změnu můžete nastudovat zde, pod číslem Z 1175/00: http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_celom1_2/koncept/zmeny_08_celom1_2.htm
Jak se můžete zapojit do podávání námitek?
1.) Pomozte nám prosím sbírat podpisy pro zástupce veřejnosti, který pak za všechny podepsané podá námitku. Stačí si námitku vytisknout společně s podpisovým archem a sbírat podpisy. Podepsat se může každý občan, který má trvalé bydliště v Praze. Arch nemusí být celý podepsán, i jeden podpis je důležitý! Podepsané archy nám pak doručit nejpozději 1.listopadu 2010.
Text námitky a podpisový arch naleznete zde:  zastupce-veaejnosti-a-namitka-k-cvz-trojmeza-z1175 
2.) Jsem vlastník nemovitosti, bytové jednotky, pozemku v okolí Trojmezí a pak za sebe podám námitku jako vlastník dotčené nemovitosti. Námitku je vhodné doložit i výpisem z katastru nemovitosti, stačí výtisk z internetu. Vzor námit ke stažení naleznete zde: namitka_vzor_trojmeza_z1175   Můžete si jej samozřejmě jakkoliv upravit či doplnit.
Prosíme všechny, kdo budou námitku posílat, aby nám poslali informaci na  , měli bychom rádi přehled o tom, kolik námitek se podalo. Děkujeme.
KAM A DO KDY ODEVZDAT PODEPSANÝ ARCH PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI?
Do pondělí 1.listopadu 2010 do 20,00 hod.
1.) Poštou na adresu zástupce veřejnosti: Renata Chmelová, U Záběhlického zámku 1a/3253, Praha 10, 106 00
2.) Sběrná místa pro podepsané archy
PRAHA 10:  U Záběhlického zámku 1a/3253, Renata Chmelová, poštovní schránka přístupná z ulice
                          Záběhlická ulice, Restaurace U Rysů (vedle Hotelu Zámeček, zastávka U Lípy)
PRAHA 15:  U Břehu 43/580, Zdeněk Edlman,  poštovní schránka přístupná z ulice
                         Toulcův dvůr, Kubatova ulice, poštovní schránka na hlavním vchodu
Rádi přijmeme nabídku na další sběrná místa podepsaných archů nebo veřejně otevřených prostor pro možnosti podpisů.
3.) Podepsané archy i osobně vyzvedneme, napište nám na
 
Děkujeme všem.
Koalice občanských sdružení Trojmezí

3 thoughts on “Potřebujeme pomoc široké veřejnosti – připomínkujte koncept ÚP

  • Pingback:Připojte svůj podpis pod námitku ke změně územního plánu na Trojmezí |

  • 2. 11. 2010 at 19:38
    Permalink

    Vyzývám nově zvolené politiky, aby dodrželi předvolební sliby svých politických stran a nedopustili ani částečnou zástavbu v lokalitě Trojmezí, protože je to jedna z posledních větších zelených ploch v Praze. Trojmezí má význam nejen pro občany přilehlých městských části Prahy, ale i pro ostatní pražské obyvatele, z hlediska životního prostředí je tato lokalita nenahraditelná. Nedopusťte developerská lobby, kterým jde jen o zisky.

Comments are closed.