Jarní úklid Trojmezí sobota 29. 3. 2014

Srdečně zveme všechny naše sousedy na tradiční jarní úklid lokality Trojmezí v sobotu 29. 3. 2014 od 14,00 do 16,30 hod. I když Magistrát delší dobu k řešení Trojmezí mlčí, my zde žijeme a není nám lhostejné, jak vypadá naše město. Zaměříme se na úklid přístupových cest a ploch. Společně pak posedíme u ohně v areálu Toulcova dvora, kde budou připraveny pro všechny účastníky buřtíky a pivko.
Záchranné centrum ZO ČSOP Nyctalus přiveze zachráněné netopýry, kteří u nich přezimovali a které pak společně vypustíme do Trojmezí.
Přijďte i Vy na společné setkáni lidí, kterým není lhostejné okolí svého bydliště. 
Více

Co bude s Trojmezím? Magistrát již půl roku mlčí.

V sobotu meandrybotice29. 3. 2014 od 14h. plánujeme tradiční úklid Trojmezí, ale zatím nevíme, jaké nové informace vám sdělíme. Primátor Hudeček už půl roku o Trojmezí mlčí. Na naše výzvy nikdo z magisrátu nereaguje. Víme, že PPF podala návrh na změnu ÚP, ale zatím se neprojednávala. 
Rok 2014 je volebním rokem a snad nemusíme zdůrazňovat, že nepolevíme a sliby politiků o zeleni v Trojmezí budeme nadále připomínat.
Novoroční přání jsme nestihli. Jako náhradu doporučujeme fotogalerii z Trojmezí Richarda Hodonického.
Těšíme se na všechny na našem tradičním jarním úklidu s ohněm na Toulcově dvoře a vypouštěním netopýrů, pokud bude teplo.
Vaše Koalice občanských sdružení Trojmezí
Nejnovější dění v Trojmezí sledujete na Facebooku:
Můžete nám poslat dárcovskou SMS: DMS TROJMEZI (1 sms) nebo ještě lépe DMS ROK TROJMEZI (12 sms / rok) na číslo 87 777
DĚKUJEME ZA VÁŠ DAR! Cena jedné SMS je 30,-Kč z toho 28,50 Kč pro ochranu zeleně v Trojmezí.
Vážený pane primátore Hudečku,
na základě Vašeho podnětu, aby se lokalita Trojmezí stabilizovala, jste inicioval v květnu 2012 vznik magistrátní pracovní skupiny Trojmezí, jejímž cílem bylo nalezení dohody všech zájmových skupin o budoucí podobě tohoto území, která by byla právně ukotvena v podobě regulačního plánu. Zároveň jste deklaroval, že pokud k této dohodě nedojde, nebude nadále možná žádná změna ÚP v této lokalitě.
Téměř 1 rok jsme intenzivně jednali jako zástupci veřejnosti se všemi zájmovými skupinami v lokalitě Trojmezí pod vedením magistrátní společnosti Rozvojové projekty Praha, kterou jste pověřil mediačním dohledem nad hledáním vzájemné dohody. Průběh jednání a jeho výsledky jsme průběžně zveřejňovali na našem webu.
V dubnu 2013 jednání vyvrcholila tím, že prozatím k dohodě nedošlo a že jednání se obnoví v září 2013. I přes naše několikeré urgence vedoucího projektu magistrátní pracovní skupiny se tak nestalo a do dnešního dne jsme neobdrželi žádné oficiální stanovisko Magistrátu.
Mezi jednotlivými účastníky magistrátní pracovní skupiny stále trvají korektní vztahy, a proto nám vedení společnosti PPF předem oznámilo, že v současné době podávají Radě hl. m. Prahy návrh na změnu ÚP na svých pozemcích v lokalitě Trojmezí, právě z důvodu absence komunikace ze strany magistrátní pracovní skupiny.
Proto Vás žádáme o schůzku či o Vaše písemné vyjádření k našim otázkám:
1.) Bude dále pokračovat jednání k nalezení shody v lokalitě Trojmezí na platformě magistrátní pracovní skupiny?
2.) Jaké bude Vaše stanovisko, potažmo stanovisko celé Rady hl. m. Prahy k podanému návrhu společnosti PPF na změnu územního plánu v lokalitě Trojmezí, když k žádné dohodě zatím nedošlo?
Očekáváme Vaše vyjádření před tím, než Rada h. m. Prahy bude projednávat návrh změny ÚP v Trojmezí.
Srdečně z Trojmezí Vás zdraví
Renata Chmelová
koordinátorka Koalice o. s. Trojmezí
www.trojmezi.info
 
From: Renata Chmelová, Koalice TROJMEZÍ [mailto:renata.chmelova@trojmezi.info]
Sent: Friday, November 29, 2013 12:46 PM
To: ‚NÁM Hudeček Tomáš (ZHMP)‘
Cc: Boháč Ondřej (MHMP); Jiri.Vavra@praha.eu; Jiri.Nouza@praha.eu; Vaclav.Novotny@praha.eu; Jiri.Parizek@praha.eu; Lukas.Manhart@praha.eu; Martin.Dlouhy@praha.eu; Jan.Vasicek@praha.eu; Eva.Vorlickova@praha.eu; Ludmila.Stvanova@praha.eu
Subject: Žádost o schůzku či písemné vyjádření k situaci v Trojmezí

Trojmezí – zeleň nebo beton? Ani po 5 letech není jasno!

Koalice o. s. Trojmezí hájí již pátým rokem veřejný zájem v lokalitě Trojmezí. Stále není jasno, jak bude vyřešena budoucnost této chránněné lokality, kde se nachází přírodní park Hostivař-Záběhlice, i když politici před 3 lety přislíbili výkup pozemků a vybudování parku. Do příprav Metropolitního plánu není systematicky zapojována veřejnost a tak Pražané nemají možnost ovlivnit, jak bude řešeno Trojmezí, potažmo celá Praha.  A proto jsme se připojili k happeningu sdružení Arnika, abychom upozornili na problémy s přípravou Metropolitního plánu Prahy. Byli jsme překvapení, kolik Pražanů zná Trojmezí i když  v jeho okolí nežijí.  Více

Hlavně noví sousedé z blízka i daleka se zapojili do podzimního úklidu Trojmezí.

Máme radost, že stále více našich sousedů se zajímá o Trojmezí. Letos přišli  i z Vršovic, Strašnic a od Hamerského rybníka, protože Trojmezí je pro ně jedinou možností, jak pořádně provětrat své děti a pejsky. Přivítali jsme mezi sebou i nové sousedy z obytného souboru Kaskády Botiče, kteří mají zájem se dále do dění okolo Trojmezí zapojovat. Naše akce inspirovala i další sousedy a tak se na jaře můžete zapojit do úklidu louky pod Jižní spojkou.
Více

TROJMEZÍ se připojuje k „Clean up the world“. Připojte se i Vy v neděli 6. 10. dopoledne!

Zveme všechny naše sousedy z okolí Trojmezí na podzimní úklidovou akci v rámci mezinárodní kampaně „Clean up the world“ a Dnů Prahy 10, kterou pořádají aktivní občané sdružení do iniciativy „Společně pro Desítku“ ,  jejímž členem je i o. s. Trojmezí. Tematický doprovodný program pro malé i velké účastníky: ekoporadna, kompostování ve městě, výtvarná dílna. Občestvení zajištěno!
Více