O Trojmezí

prochazkaLokalita zvaná „Trojmezí“ je nezastavěné území na pomezí Prahy 10, 11 a 15, obklopené ze všech stran sídlišti Chodov, Spořilov, Záběhlice, Zahradní Město, Hostivař a Košík. Část Trojmezí leží v Přírodním parku Hostivař – Záběhlice. V nivě Botiče se také nalézá Přírodní památka Meandry Botiče a biokoridor Územního systému ekologické stability. Je to poslední kousek přírody, sevřený ze všech stran paneláky. Pro obyvatele okolních sídlišť je to často jediná možnost kontaktu s přírodou.

Snahy o zastavění této lokality nejsou nové. Vše začalo asi před pěti lety, kdy se okolní městské části spojily a společně podaly podnět ke změně územního plánu. Vzhledem k tomu, že městské části nedodaly včas podklady pro projednávání tohoto návrhu, bylo projednávání celé změny odsunuto.

trojmezi2Od té doby bylo zpracováno několik developerských studií, plánujících zástavbu v přírodním parku. Mediálně nejznámější je bezpochyby studie britského architekta Normana Fostera pro developerskou skupinu MCA, vedenou magnátem Milošem Červenkou. Další studie například navrhovala vznik nové čtvrti na pozemcích patřících skupině ORCO v místech stávajícího sadu – jedné z nejcennějších míst přírodního parku. Žádný z těchto záměrů ale zatím nebyl dotažen do podoby změny územního plánu.

V roce 2007, po přijetí nového stavebního zákona, byly zahájeny práce na zcela novém územním plánu pro celou Prahu. Paralelně jsou projednávány koncepční dokumenty, které mají novému územnímu plánu předcházet. Jedná se například o takzvané Zásady územního rozvoje, které ve své stávající podobě mimo jiné stanovují nezastavitelnost širokého údolí Botiče, tedy součásti přírodního parku Hostivař – Záběhlice. Ještě dál šel první návrh Konceptu nového územního plánu, který v celém území nevymezil prakticky žádné nové zastavitelné plochy. První návrh Konceptu byl zřejmě studenou sprchou pro megalomanské plány městských částí a developerů. Proto se pokusili na poslední chvíli proces zpracování nového územního plánu obejít a snaží se lokalitu prosadit do takzvaných celoměstsky významných změn.

plakatOsud této přírodní lokality však mnoha lidem není lhostejný. koncem března proběhla petice „Za zelené Trojmezí“, kterou během 11 dní podepsalo na 13.000 lidí, další 3.000 lidí ji podpořili elektronicky. Přesto Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo zařazení této změny do tzv. celoměstsky významných změn.

Dne 8.4. 2009 byla založena „Koalice občanských sdružení Trojmezí“, na jejíž stránkách se nacházíte (více v rubrice O NÁS). Kolice navazuje na velkou občanskou odezvu proběhlé petice a snaží se zachránit lokalitu Trojmezí pro přírodu a rekreaci.