Dopis členům magistrátní komise k Trojmezí

Zástupce Koalice Trojmezí v Komisi rady hl. města k oprimalizaci Trojmezí se rozhodl již před měsícem reagovat na neblahý vývoj jednání této komise. Dosud nikdo ze členů komise neodpověděl….

KOALICE TROJMEZÍ

Koalice občanských sdružení Trojmezí, Ing.Jan Chvátal, tel. 603 289 057,


Vážení členové Komise Rady HMP k optimalizaci využití území „Trojmezí“!

dopis_komiseDovolte mi, abych jménem Koalice Trojmezí reagoval na průběh a výsledky jednání komise a především na vývoj situace spojený se dvěma posledními schůzkami.
Na začátek bych rád uvedl, že velmi vítáme jednání mezi hl. městem Prahou a vlastníky o odkupu jejich pozemků sadu za účelem vytvoření přírodně – rekreačního parku. Jménem obyvatel hl. města Prahy vnímáme tento proces velmi pozitivně, stejně jako roli okolních městských částí v něm.
Dovolte mi však vyjádřit náš nesouhlas se zvratem ve vývoji práce komise po únorovém jednání, na kterém byla představena studie zadaná společností FINEP. Ta počítá se zástavbou rodinných domů v přírodním parku Záběhlice – Hostivař. Zbytek plochy Trojmezí mimo přírodní park však nechává nedořešenou. Tato studie se podle všeho má stát základem konceptu celoměstsky významné změny na Trojmezí.
Rád bych alespoň v krátkosti uvedl naše hlavní připomínky a námitky:

 • Jsme nespokojeni s průběhem jednání komise, zvláště proto, že
  • Většina podkladů pro jednání komise byla i přes opakované prosby dodávána až přímo na jednání. Díky tomu nebylo možno na tyto podklady relevantně reagovat.
  • Nebyla zpracována pravidla pro jednání komise, nefungovalo zpracovávání zápisů. Pokud už nějaké zápisy zpracovány byly, další jednání komise se jím vůbec neřídilo.
 • Nejsme spokojeni s rozsahem a kvalitou dodávaných studií a tím, že většina z dodaných studií nebyla zpracována nezávislou organizací. Jedná se například o dopravní studii, která byla zpracována na základě zadání majitelů pozemků. Jako základní nedostatek této předložené studie vidíme, že nezapočítává vliv již schválených a plánovaných obytných komplexů („Obytný soubor Trojmezí – východ“ společnosti Central Group a mnohé další plochy OB ve stávajícím územním plánu např. Kaskády Botič u Práčské ulice). Dále pravděpodobně nezapočítává ani již dostavěné komplexy Slunečného vršku, bytové zástavby na Chodovci a pravděpodobně ani nového Zahradního Města vedle Intersparu. V současné době jsme  nechali prověřit  předloženou studii našimi dopravními experty. Výsledek jejich práce s největší pravděpodobností  stihneme dodat do dalšího jednání.
 • Zásadně nesouhlasíme s předkládanou studií zástavby rodinnými a bytovými domy uvnitř Přírodního parku Hostivař – Záběhlice, zpracovávanou pouze zástupci developerů.
 • Dovolte mi vyjádřit podiv nad tím, že jak Útvar rozvoje města hl. města Prahy tak jednotlivé městské části rezignovaly na zpracování svých vlastních podkladů a studií pro jednání komise. Většina aktivity komise byla proto vedena ze strany majitelů pozemků, přestože tato komise byla původně založena jako komunikační platforma mezi hlavním městem, městskými částmi a veřejností.
 • Vnímáme velké nebezpečí v neřešení plochy v jižní části území v katastru Chodov (část MČ  Prahy 11, orná půda). Nejasnost ohledně osudu tohoto území svádí  jednoznačně k tomu, řešit jej následně opět negativní „salámovou metodou“, přičemž zamezení tohoto jevu byl jeden z hlavních argumentů pro zpracování celoměstsky významné změny v oblasti Trojmezí.

V závislosti na výše uvedených připomínkách požadujeme:

 • Požadujeme zpracování dopravní studie organizací nezávislou na vlastnících pozemků, případně doplníme k dodané studii připomínky či oponentní studii.
 • Požadujeme zpracování podkladové studie pro koncept územního plánu organizací nezávislou na vlastnících pozemků (např. URM). Požadujeme zpracování této studie nejméně ve dvou až třech variantách, z nichž jedna bude „nulová“, v intencích odpovídajících nyní zpřipomínkovaného konceptu nového územního plánu (alespoň třeba co se týká (ne)zástavby přírodního parku). Dosud navrhované varianty ( se sportovním centrem u Intersparu / bez ) nejsou podle nás pro další projednávání dostatečné

Koalice Trojmezí dál pokračuje ve zpracovávání vlastních studií (přírodovědecká, dopravní, urbanistická). S jejich výsledky Vás následně seznámíme.
Máme i do budoucna velký zájem podílet se na konstruktivní debatě o budoucnosti Trojmezí. Na druhou stranu se nehodláme zúčastňovat procesů, ve kterých je jednání s veřejností jen zástěrkou pro legalizaci předem domluveného výsledku.
S pozdravy
Ing. Jan Chvátal
Koalice občanských sdružení Trojmezí
Zasláno:
Bc. Martin Langmajer, radní HMP
Jaroslav Dvořák, tajemník komise
Ing. Jitka Cvetlerová, ředitelka odboru územního plánu MHMP
Michal Fischer, místostarosta P15
Ing. Tomáš Hrdlička, radní P10
Mgr. Dalibor Mlejnský, starosta P11
Ing.Mgr. Miroslav Poche, zastupitel HMP
Ing. Bořek Votava, ředitel Útvaru rozvoje města HMP
Na vědomí:
MUDr. Pavel Bém, primátor HMP

3 thoughts on “Dopis členům magistrátní komise k Trojmezí

 • 16. 5. 2010 at 9:49
  Permalink

  Velmi dobře napsáno, skvělá práce. Souhlasím, podporuji.

 • 17. 5. 2010 at 12:56
  Permalink

  Děkuji! Koalice občanských sdružení Trojmezí má moji plnou podporu.

 • 1. 10. 2010 at 13:03
  Permalink

  Telefonovala jsem s kýmsi na magistrátu na životním prostředí. Ten jejich šéf mě téměř zastrašoval, takže mě utvrdil v tom, že je to tam podplacené. Přece nebudou chlapci z magistrátu vracet prachy. Takže nás nechají podepisovat petice atd., mají z nás leda srandu a stejně budou stavět. Já na to tedy při volbách budu určitě pamatovat.

Comments are closed.