Potřebujeme pomoc široké veřejnosti – připomínkujte koncept ÚP

Do 2.listopadu 2010 je možné podat námitky ke konceptu změny územního plánu v Trojmezí (tzv. celoměstky významná změna současného územního plánu),  kde je plánována obytná zástavba v přírodním parku Hostivař – Záběhlice. Před volbami nám zástupci všech politických stran slíbili, že tato změna bude zastavena a vyřazena. Věříme slibům politiků, ale než se sejdou první zastupitelstva, kde budeme prosazovat zrušení této změny územního plánu,  je zároveň potřeba podat námitky k tomutokoncept-cvz-trojmeza1 zveřejněnému konceptu.
Pokládáme za velice nutné, aby se široká veřejnost vyjádřila k této změně a tak připomenula politikům jejich slib.
Více