Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in /DISK2/WWW/trojmezi.info/www/wp-includes/classes.php on line 1199 Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in /DISK2/WWW/trojmezi.info/www/wp-includes/classes.php on line 1199 Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /DISK2/WWW/trojmezi.info/www/wp-includes/classes.php on line 1199 Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in /DISK2/WWW/trojmezi.info/www/wp-includes/classes.php on line 1199 Strict Standards: Declaration of Walker_PageDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /DISK2/WWW/trojmezi.info/www/wp-includes/classes.php on line 1244 Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in /DISK2/WWW/trojmezi.info/www/wp-includes/classes.php on line 1391 Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in /DISK2/WWW/trojmezi.info/www/wp-includes/classes.php on line 1391 Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /DISK2/WWW/trojmezi.info/www/wp-includes/classes.php on line 1391 Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in /DISK2/WWW/trojmezi.info/www/wp-includes/classes.php on line 1391 Strict Standards: Declaration of Walker_CategoryDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /DISK2/WWW/trojmezi.info/www/wp-includes/classes.php on line 1442 Strict Standards: Redefining already defined constructor for class wpdb in /DISK2/WWW/trojmezi.info/www/wp-includes/wp-db.php on line 316 Strict Standards: Redefining already defined constructor for class WP_Object_Cache in /DISK2/WWW/trojmezi.info/www/wp-includes/cache.php on line 431 Trojmezí

Dohoda v Trojmezí je možná: bez veřejnosti to nepůjde!

Je možné najít společnou cestu k dohodě v Trojmezí mezi všemi zájmovými skupinami?  Jaké principy dohody mezi občany a developery prosazuje Koalice o. s. Trojmezí? Jak postoupila další jednání Koalice o. s. Trojmezí od listopadu, kdy jsme vás naposledy souhrnně informovali? Jak se může skutečně každý zapojit do plánování budoucí podoby Trojmezí?

 Naši milí sousedé z Trojmezí,

přejeme vám v novém roce hodně radosti z procházek a sportování v Trojmezí a přinášíme vám další souhrnné informace, jak Koalice o. s. Trojmezí pokročila v jednáních s vlastníky pozemků a developery. Tyto informace navazují na listopadový souhrnný článek.

Celkový dojem z jednáních za poslední 2 měsíce by se dal jednoduše shrnout: Zatím je to na dobré cestě! A proto doufáme, že se setkáme v březnu s vámi všemi nad společným vymýšlením budoucí podoby Trojmezí. A teď podrobněji:

 • V prosinci 2012 jsme pod odborným vedením atelieru Nature Systems zpracovávali pracovní vizi udržitelného Trojmezí. Ta vycházela zpilotního plánovacího setkání svybpredstaveni-vize-1512013ranými zástupci obyvatel zcelého okolí Trojmezí, které proběhlo vlistopadu.
  Tato pracovní vize byla připravována sjediným cílem - dát dohromady principy a úvahy o možném budoucím řešení Trojmezí zpohledu občanů a na malém vzorku si vyzkoušet princip zapojení veřejnosti do tohoto procesu.
  I developeři a vlastníci pod vedením PPF pracovali na nové vizi Trojmezí a připravili další podklady a studie pro jednání smagistrátem, MČ a zástupci občanů.
 • 14. 1. 2013 proběhla již pátá schůzka magistrátní pracovní skupiny Trojmezí, kde Kolice o. s. Trojmezí představila svoji pracovní vizi udržitelného Trojmezí, svysvětlením, že jejím cílem je ukázat principy a úvahy o možném řešení lokality Trojmezí a že nejde o definitivní soubor podmínek, požadavků a mezí. Východiskem pro další řešení musí podle nás být diskuse s obyvateli.
 • 15. 1. 2013 proběhlo představení zpracované pracovní vize všem sousedům, kteří se na ní podíleli. Prezentace proběhla za účasti PPF a Magistrátu, kteří deklarovali vůli hledat společnou dohodu sobčany a odpovídali na jejich otázky.

Koalice o. s. Trojmezí je přesvědčena, že prostor k dohodě o Trojmezí může vést pouze přes chytré hledání kvality, která se promítne do zlepšení podmínek obyvatel v této lokalitě a jejím okolí - tzn. jak pro stávající obyvatele, tak i pro případné budoucí.
Pro takovou úvahu je potřeba mít podrobné znalosti o potřebách, preferencích a názorech obyvatel. Protože pokud chceme o kvalitě diskutovat a uvažovat věcně, potřebujeme skutečně podrobné, věcné podklady a také podrobné hodnocení možných řešení.
Toto je základ, z kterého vycházíme při všech dosavadních jednáních za účelem dohody s vlastníky a developery.

PRINCIPY DOHODY PROSAZOVANÉ KOALICÍ O. S. TROJMEZÍ

Jediná cesta vedoucí ke kvalitnímu řešení budoucnosti Trojmezí je společná dohoda všech zainteresovaných stran o vůli k hledání společného řešení, které bude průsečíkem mezi zájmy jednotlivých stran:

 • Obyvatelé: ochrana veřejného zájmu v podobě zachování přírodního parku a přístupnosti území pro veřejnost pro neorganizovanou rekreaci.
 • Vlastníci pozemků: realizace zisku.
 • Městské části: koncepce řešení lokality sohledem na potřeby obyvatel.
 • Magistrát hl. města Prahy: stabilizace územního plánu vtéto lokalitě.
 • Dohoda o vůli khledání společného řešení Trojmezí bude mít podobu podepsaného „Memoranda” všemi stranami.
 • Obyvatelé zokolí Trojmezí budou transparentně zapojeni do procesu plánování pod odborným vedením atelieru Nature Systems, který se zaměřuje na projekty sparticipací obyvatel.

KDE JE MOŽNÉ PŘEDSTAVENÉ VIZE TROJMEZÍ VIDĚT?
S ohledem na námi prosazované budoucí zapojení obyvatel nechceme ovlivňovat názory jednotlivých lidí, kteří se do tohoto projektu zapojí. Proto jsme se rozhodli naši pracovní vizi udržitelného Trojmezí, ke které jsme v této fázi jednání došli, a na které jsme si hlavně ověřili navrhovaný participativní postup, do doby než proběhnou participativní workshopy s obyvateli nezveřejnit bez jakéhokoliv osobního komentáře. V případě zájmu se rádi s kýmkoliv sejdeme a naši pracovní vizi Trojmezí rádi představíme a okomentujeme. Stejný postoj zaujali i vlastníci pozemků.
Obě představné vize (občanů i vlastníků) mají k dispozici MČ Prahy 10, 11, 15 a 4 a do konce ledna k nim zašlou své připomínky.

 CO SE BUDE DÍT DÁLE?
zima-leden-2013Během ledna a února 2013 dojde pod vedením magistrátu k řadě dalších schůzek s developery a  vlastníky pozemků a MČ právě na téma zapojení (participace) obyvatel do hledání budoucího řešení Trojmezí. S jejich závěry vás seznámíme koncem února, kde už by mělo být jasné, zda dojde k uzavření „Memoranda”, které následně odstartuje sérii plánovacích setkání s obyvateli.

 To znamená, že pokud bude další postup jednání úspěšný, tak nás v nejbližších měsících čeká první kolo plánovacích workshopů otevřených pro všechny obyvatele se zájmem o Trojmezí.
Na nich bude v diskusi vznikat důležitý vstup pro zadání návrhu podoby Trojmezí: Jaké problémy řešit, jaké hodnoty zachovat a rozvíjet, jaký by měl být v budoucnu charakter (ráz) území a pro jaké aktivity vytvořit podmínky a prostor.

 DĚKUJEME, že nás i v novém roce opět podpoříte zasláním dárcovské SMS. (*)

 za Koalici občanských sdružení Trojmezí
Renata, Hanka, Honza, Zdenek, Tom, Jirka, Míra, Tibor, Luboš, Petr a Eva

 Na přípravě pracovní vize udržitelného Trojmezí se podíleli vaši sousedé ze Spořilova, Zahradního Města, Hostivaře, Slunečného vršku, Kulatého Chodovce, sídliště Chodov a Chodovec a Záběhlic: Pavel, Miloš, Veronika, Marie, Jana, Michal, Petr, David s Jitkou, Jaroslav, Věra, Marek, Majka, Magdalena, Lucie, Radek, Míla, Yena, Ota a další vaši sousedé, kterým není lhostejný osud Trojmezí.

 (*) Zašlete prosím DMS TROJMEZI na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, z toho 27 Kč pro Trojmezí. Můžete nás tímto způsobem podpořit i dlouhodobě. Pokud pošlete DMS ROK TROJMEZI na stejné číslo, podpoříte nás po dobu 12 měsíců jednou DMS. Děkujeme!

Sledujete Koalici o. s. Trojmezí  i na Facebooku?

 

Reagovat na článek