1500 Pražanů připomnělo politikům jejich slib o zeleném Trojmezí!

DĚKUJEME VŠEM, kteří sháneli podpisy pro zmocnění zástupce veřejnosti k podání námitky ke změně  územnímu plánu na zástavbu Trojmezí a kteří jej podepsali. DÍKY! JE VÁS TÉMĚŘ 1.500! 
Jaké jsou další záměry Koalice Trojmezí? Více informací v tiskové zprávě…
  V úterý 2. 11. 2010 jsme vydali tuto tiskovou zprávu:
Přestože politici celého spektra na základě tlaku veřejnosti před volbami slíbili, že v pražském Trojmezí zůstane zeleň, stále probíhá proces změny územního plánu na zástavbu této lokality. A proto 2. 11. 2010 Koalice občanských sdružení Trojmezí podala námitku k této změně, pod kterou se podepsalo téměř 1500 Pražanů. podpisy-pro-zastupce-veaejnosti
„Nespokojili jsme se s předvolebními sliby, že Trojmezí zůstane zelené a hned jak budou ustanoveny nové rady na MČ a Magistrátu, zahájíme další jednání.“, řekla tisková mluvčí Koalice občanských sdružení Trojmezí Renata Chmelová.
Především budeme požadovat po nové radě MČ Praha 10, aby navrhla zrušení celoměstsky významné změny o zástavbě Trojmezí, kterou před rokem a půl iniciovala. Následně budeme požadovat, aby Magistrát toto zrušení přijal a změnu plánu zastavil.„, upřesňuje záměry Koalice Trojmezí Renata Chmelová.
 „Chceme navrhnout novému radnímu pro územní rozvoj, aby obnovil činnost magistrátní komise pro optimalizaci Trojmezí. Jde nám o opravdový dialog mezi všemi zainteresovanými skupinami. Rozhodně nechceme obnovit komisi v původní podobě, kdy sloužila pouze jako zástěrka pro ospravedlnění předem domluvených kroků. Umíme si představit, že by tato komise byla propojujícím článkem mezi hlavním městem, městskými částmi, odborníky, majiteli pozemků a občany, kteří v okolí Trojmezí žijí. Jejím výsledkem by bylo vyvážené řešení této lokality pro všechny.“, doplňuje Jan Chvátal z Koalice Trojmezí.